Tietoa Siuntionjoesta

Etusivu :: Tietoa Siuntionjoesta :: Siuntionjokeen tuleva kuormitus

Ravinnekuormitus ja -lähteet

Siuntionjoen vesistöllä on laaja, maatalousvaltainen valuma-alue, jossa syntyvä ravinnekuormitus päätyy ojista ja puroista jokeen, joen mukana järviin ja lopulta Pikkalanlahteen. Typpi- ja fosfori ovat tärkeimmät rehevöitymistä aiheuttavat ravinteet, joiden suurin lähde on peltoviljely. Myös metsätalous ja haja-asutus ovat merkittäviä ravinnekuormituksen lähteitä. Vuonna 2016 Siuntionjoen vesistön kautta Itämereen päätyi typpeä 213 tonnia ja fosforia 3,2 tonnia.

 

 

Kuva: Siuntionjoen vesistön osavaluma-alueilta lähtevä ravinnekuormitus v. 2016 (Ympäristöhallinnon Vemala-mallinnuksen mukaan, Huttunen ym. 2016).

 

Vihdin Veden vesilaitoksen (tuolloinen) johtaja Tapio Lankinen kertoo Nummelan jätevesihuollon vaihtoehdoista (Siuntio 14.4.2016):